Rólunk

Mivel várunk a Duna Plazában?

Magyarország első bevásárlóközpontjaként külön figyelmet szentelünk arra, hogy igazán jól érezd itt magad. A jellegzetes épületben, 37.000 m2-en számos nemzetközi és magyar kereskedelmi cég képviselteti magát, így közel 200 üzlet közül válogathatsz.
Számos szolgáltató egység, 7 termes multiplex mozi, tágas éttermi rész és 1.600 parkolóhely nyújt tökéletes bevásárlási és szórakozási lehetőséget annak, aki ellátogat hozzánk.

Kellemes időtöltést kívánunk:
A Duna Plaza csapata

Nyitvatartás

Éttermek, kávézók:
Hétfő-Szombat: 10:00 – 20:00
Vasárnap 10:00 – 19:00
(A nyitva tartás éttermenként eltérhet.)

Üzletek:
Hétfő-Szombat 10:00 – 20:00 
Vasárnap 10:00 – 19:00
A nyitva tartási rend üzletenként eltérő lehet. Kérjük, hogy a részletekről érdeklődjön az egyes üzletek aloldalain, illetve központi információs számunkon: +36/1 465-16-66

A bevásárlóközpont az alábbi napokon zárva tart:

2020. augusztus 20.
2020. október 23.
2020. november 1.
2020. december 25-26.
2020. január 1.

A Cinema City, illetve a vendéglátó egységek ezeken a napokon is üzemelhetnek!
Az ezzel kapcsolatos konkrétumokról érdeklődj a mozi és az éttermek elérhetőségein!

Kapcsolat

A Duna Plaza csapata:

 • Szabó Mirella – irodavezető
 • Pap Sándor – műszaki igazgató
 • Polgári Noémi – marketing manager
 • Szakács István – műszaki referens
 • Gálné Molnár Ildikó – center manager

2018 energetikai jelentés

Házirend

A DUNA PLAZA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT HÁZIRENDJE

 Általános magatartási szabályok: 

A Duna Plaza (továbbiakban: Bevásárlóközpont) területe magánterület, annak berendezései, eszközei magántulajdon tárgyát képezik, ezért a házirend be nem tartása, illetőleg a Bevásárlóközpont területén bármely szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásból eredő károkozás a károkozó teljes anyagi felelősségét vonja maga után.

 1. Tilos a Bevásárlóközpont területén az olyan tevékenység folytatása, amely jogszabályba ütközik, a jóérzést, vagy a közerkölcsöt sérti, vagy alkalmas arra, hogy az emberekben félelmet, megbotránkozást keltsen.
 2. A Bevásárlóközpont területén nem végezhető erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, illetőleg az előzőekhez hasonló, a Bevásárlóközpont területén tartózkodó személyek zavarására általában alkalmas tevékenység.
 3. Tilos a Bevásárlóközpont területén robbanóanyag, kábítószer, pirotechnikai eszköz árusítása, valamint az Bevásárlóközpont területére történő behozatala. Tilos belépni alkoholos állapotban, valamint olyan eszközzel, mely alkalmas arra, hogy a Bevásárlóközpontban, annak berendezéseiben vagy más személyek ruházatában, eszközeiben kárt okozzon.
 4. Fegyveres szervezetek tagjainak kivételével a Bevásárlóközpont területére lőfegyverrel belépni tilos.
 5. A Bevásárlóközpont területén tilos szerencsejátékok (kivéve a Tulajdonos engedélye alapján, annak keretei között folyó szerencsejáték) szervezése és folytatása.
 6. A közös használatú területek mosdóit, illetve egyéb vizes berendezéseit mindenki köteles az eredeti rendeltetésnek megfelelően használni. Tilos a vizes berendezésekbe hulladékot, szemetet, rongyot, hamut vagy más anyagot önteni.
 7. A Bevásárlóközpont egész területén dohányozni csak az arra kijelölt helyeken szabad.
 8. A Bevásárlóközpont területére belépni, illetőleg ott tartózkodni csak ápolt, tiszta öltözékben szabad.
 9. Csak jól szocializálódott, parancsszavakra hallgató, tiszta, egészséges kutyát lehet behozni a Bevásárlóközpont területére, valamint kérjük, hogy a gazda a kutya oltási könyvét tartsa magánál. A kutyát pórázon, közvetlenül láb mellett kell vezetni. Mozgólépcsőn a kutya csak ölben szállítható. Az ételudvar és a kávézók területére kutyát nem lehet bevinni, a többi üzlet saját hatáskörben jogosult rendelkezni ebben a kérdésben. A kutyáért a gazda tartozik felelősséggel, az esetlegesen okozott károkat a gazda köteles megtéríteni. A Bevásárlóközpont vezetősége indokolt esetben rendelkezhet úgy, hogy egy adott kutya nem hozható be a Bevásárlóközpont területére, ezt a gazda köteles tiszteletben tartani.
 10. Szigorúan tilos a közös területek használatára vonatkozó szabályok megsértése, vagy a rendeltetésszerű használattól eltérő használat, egyéb tevékenység. Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, rollerral, illetve egyéb játék- vagy sporteszközzel közlekedni.
 11. A Bevásárlóközpont teljes területén a Bevásárlóközpont vezetőségének engedélye nélkül tilos fényképezni, illetve filmfelvételt készíteni.

A Bevásárlóközpontban közbotrányt okozó, garázda vagy a normális üzletvitelt zavaró, illetőleg a hatályos magyar jogszabályokat, valamint jelen házirendet megsértő személyt a biztonsági személyzet a Bevásárlóközpontból kivezetteti, szükség esetén rendőri segítséggel.

A Bevásárlóközpont területén (ideértve többek között a parkolót és egyéb füves területeket is) kereskedelmi tevékenység folytatására csak azon személyek jogosultak, akik a Bevásárlóközpont tulajdonosával az adott tevékenységre vonatkozóan bérleti vagy egyéb szerződést kötöttek. Szórólapozáshoz, közvélemény-kutatáshoz, egyéb hasonló tevékenység végzéséhez a Bevásárlóközpont igazgatójának írásbeli engedélye szükséges.

 1. Kép- és hangfelvétel, adatvédelem

Tájékoztatjuk, hogy a Bevásárlóközpont területén és annak rendezvényein kép- és hangfelvétel készülhet Önről. A Bevásárlóközpont területére történő belépéssel, illetve a Bevásárlóközpont rendezvényein történő részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy Önről kép- és hangfelvétel készüljön, valamint ahhoz, hogy a felvételt a Bevásárlóközpont, illetve a Plázát üzemeltető Mall Management Beta Kft. marketing célokra (mint pl. a Bevásárlóközpont népszerűsítése) felhasználják. Bővebb információkért kérjük, keresse a bevásárlóközpont bejáratánál elhelyezett tájékoztatót.

III. WiFi-használat

Felhívjuk a figyelmét, hogy Bevásárlóközpont által üzemeltetett vezeték nélküli internet hálózat (WiFi) látogatói kényelmét, szórakoztatását és tájékoztatását szolgálja.

 1. Tilos a szolgáltatott hálózat kereskedelmi célú használata, és minden olyan egyéb hálózati tevékenység, mely a hálózat többi felhasználójának munkáját zavarja vagy akadályozza!
 2. Tilos továbbá a hálózat alábbi tevékenységekre történő használata:

– a mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekmények előkészítése vagy végrehajtása, így különösen mások személyiségi jogainak megsértése (pl. rágalmazás), tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramisjáték), szerzői jogok megsértése (pl. szoftver nem jogszerű terjesztése);

– profitszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenység és reklám;

– a hálózat, a kapcsolódó hálózatok, illetve ezek erőforrásainak rendeltetésszerű működését és biztonságát megzavaró, veszélyeztető tevékenység, ilyen információknak és programoknak a terjesztése;

– a hálózatot, a kapcsolódó hálózatokat, illetve erőforrásaikat indokolatlanul, túlzott mértékben, pazarló módon igénybe vevő tevékenység (pl. levélbombák, hálózati játékok, kéretlen reklámok);

– a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata

– a hálózat erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység;

– másokra nézve sértő, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét bántó, zaklató tevékenység (pl: pornográf/pedofil anyagok közzététele);

– hálózati üzenetek, hálózati eszközök hamisítása: olyan látszat keltése, mintha egy üzenet más gépről vagy más felhasználótól származna (spoofing).

A hálózat használatával Ön azt is tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellege miatt nem kizárhatóak esetleges hálózati incidensek, melyek a felhasználó által csatlakoztatott eszközökön okozott következményeiért a Mall Management Beta Kft nem tud felelősséget vállalni, és nem vállal felelősséget!

Fentiek megsértése a Bevásárlóközpont területéről való kitiltást, súlyosabb esetben polgári-, büntető vagy egyéb hatósági eljárás kezdeményezését vonja maga után.

Duna Plaza Bevásárlóközpont 

Parkolás

Kedves Látogatók!

A Duna Plazában a parkolás első órája: INGYENES!
Ezt követően, minden megkezdett óra 200,- Ft.*
*A parkolási díjat az automatáknál tudják kifizetni.

A parkolási rendszerünkkel kapcsolatos kérdések; illetve az automaták működése, esetleges meghibásodása esetén kérjük, hogy hívják a +36/1 465-16-54es telefonszámot!

Megközelítés
Gyalog
Gyalog a Gyongyosi uton, bejarat mindket oldalon van.
Autóval
GPS Koordinatak:
Eszak: 47.1900309
Kelet: 18.4066819
Tömegközlekedéssel
M3 Metro – Gyöngyösi utca megálló
105 Busz – Gyöngyösi utca végállomás
120 Busz – Gyöngyösi utca végállomás
14 Villamos – Gyöngyösi utca megálló majd rövid séta
Éjszakai járat
950 – Gyöngyösi utca megálló
914 – Gyöngyösi utca megálló rövid séta